Miljö & Etik

För oss på Stilsäkert har det varit en självklarhet att ta ansvar för hur vi påverkar samhället, ur såväl ett ekonomiskt, miljömässigt och socialt perspektiv.

Det handlar om att ta ansvar utöver vad lagen kräver. Det är viktigt för oss med respekt för mänskliga rättigheter, säkra arbetsförhållanden och miljövänliga arbetsmetoder.

Så här jobbar vi på Stilsäkert med CSR
(engelska Corporate Social Responsibility)
En god värdgrund ser vi som en nödvändighet och självklarhet.
Ansvarsfulla affärsmetoder.
Vi lägger stort fokus på regelefterlevnad i leverantörskedjan och arbetar med att bygga långsiktiga partnerskap. Tyngdpunkten ligger på löpande leverantörsutvärderingar och leverantörsbesök.
All vår frotté är oekotex certifierad.
miljö